Hilde Van Sumere - Sculptures - Beeldhouwwerken

Bibliographie

- An Unexpected Journey, Vrouw en Kunst, Woman en art, Antwerpen, Gynaika vzw, 1996.

- Art@Belgium, Uitgave Dexia Bank - Edition Banque Dexia. Brussel - Bruxelles, 2000.

- BEHETS,K. Licentiaatsverhandeling kunstgeschiedenis VUB over het werk van Hilde Van Sumere, Brussel - Bruxelles, 2 delen - 2 volumes, 1988.

- BEKKERS,L.& BAUDSON, P. Monografie Hilde Van Sumere, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1982.

- BEKKERS,L.& BAUDSON, P. Monographie Hilde Van Sumere, Bruxelles, Ministère de la Communauté flamande, 1982.

- BEKKERS,L. in Kunst en Cultuuragenda XV, Brussel - Bruxelles, Paleis voor Schone Kunsten, Palais des Beaux-Arts, 06/1982.

- BENTEIN - STOELEN , M-R, Openluchtmuseum voor beeldhouwkunst, 2002.

- BETTINGER,S.C., in Der Kontakt, 03/1983.

- BILCKE,M. in De Periscoop, 05/1970.

- BILCKE,M. in Spectator, april 1973.

- BOENDERS,F. in Kunst en Cultuur, 01/ 1989 ; 03/1998.

- CAMERLYNCK,L. in Maandblad van de Vlaamse club, 07/1983.

- DAELEMANS,R. 100 jaar Plastische Kunsten in België, Gisteren en Vandaag,1945-1983, deel 3, Brussel, Artis-Historia, 1990.

- DAELEMANS,R. 100 ans d'Arts Plastiques en Belgique, d' Hier à Aujourd'hui,,1945-1983, volume 3, Bruxelles, Artis-Historia, 1990.

- DE CNODDER,R. in Jalons des Arts, 01/1979 ; 04/1980.

- DE CNODDER,R. in Arts, Antiques, Auctions, 10/ 1988 ; 03/1992 ; 01-02/1995.

- DE PUYDT,R.M. in 't Kofschip V nr.2, 1977.

- DE VREE,P. in De Periscoop, 06/1975; 10/1980.

- DEROM,P. De beelden van Brussel , Brussel, Patrick De Rom Gallery, 2002.

- DEROM,P. Les sculptures de Bruxelles, Bruxelles, Patrick De Rom Gallery, 2002.

- DEROM,P. Monuments and Statues of Brussels, Brussels, Patrick De Rom Gallery, 2002.

- EEMANS,M. L'art vivant en Belgique, Brussel - Bruxelles, Meddens, 1972.

- ENGELEN, C. & MARX,M. Beeldhouwkunst in België vanaf 1830, Deel 3, Brussel - Bruxelles, Algemeen Rijksarchief - Archives Générales du Royaume, 2002.

- FONTIER,J. in Kreatief XVIII, nr.4, 10/1984.

- GEIRLANDT,K. Kunst in België na 45, Antwerpen, Mercatorfonds, 1983.

- GUILIN YUZI PARADISE, International Sculpture Symposium, Guilin, China, 2002.

- KOENOT,J. Het onvoorstelbare zien, notities bij de kruisweg van Hilde Van Sumere, in LOUF A., De Kruisweg, Tielt, Lannoo, 2004.

- Kunst in de Metro /Art dans le Métro, 1982.

- MADELEIN,L. in Kunst en Cultuuragenda, Brussel - Bruxelles, Paleis voor Schone Kunsten - Palais des Beaux-arts,12/1969; 06/1975.

- MARIJNISSEN, R.H. Hilde Van Sumere, Monografie met Oeuvrecatalogus, Monographie avec Catalogue raisonné, Oostkamp, Stichting Kunstboek, 2005.

- MERTENS,PH. 5 Beeldhouwers in het park, Middelheim. Rond Schenkingen / 5 beeldhouwers en hun werk. Antwerpen, Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst, 1980.

- ROGGEMAN,W. in Kunst- en Cultuuragenda,Brussel - Bruxelles, Paleis voor Schone Kunsten - Palais des Beaux-Arts, 03/1971.

- SCHOONBAERT,L. in Vlaanderen, 03-04/1993.

- VANDEGHINSTE, A. Ontmoetingen met 81 Vlaamse kunstenaars, deel 2, Kortrijk, Atlas, 1977.

- VAN HULLE,J. in Vlaanderen, 11-12/2001.

- VAN WIEMEERSCH,A. Prominenten van de Beeldende Kunst in de twintigste eeuw, 1901-2000, Tielt, Lannoo, 2003.